STAVBY

Generálne dodávky

 • Výstavba hál
 • Výroba oceľovej konštrukcie
 • Pomoc pri plánovaní rozpočtu
 • Ekonomické riešenie stavby

Naše služby

 • Spodné stavby
 • Konštrukcie
 • Opláštenie fasády
 • Zastrešenie, izolácia striech
 • Murárske a natieračské práce

Naše produkty

 • Oceľové konštrukcie
 • Železobetónové konštrukcie
 • Murované objekty
 • Opláštenie oceľovým plechom
 • Opláštenie sendvičovým panelom

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Naše produkty

 • Oceľová konštrukcia objektu
 • Technologická konštrukcia
 • Konštrukcie pre strojársky priemysel
 • Výroba súčiastok
 • Lemovacie a krycie prvky (oplechovanie)

Naše služby

 • Spracovanie plechu – ohýbanie tenkých profilov a hrubých profilov
 • Opracovanie oceľových prvkov
 • Zhotovenie konštrukcie
 • Zváranie
 • Povrchová úprava
 • Natieranie, vysušenie

Naše technológie

 • Systém riadenia výroby
 • Technologický postup
 • Špecifikácia strojov
 • Technologický vývoj

CAD / CAM

 • Softvérové znázornenie výroby